מחירון

מחירים ועלויות של עבודות סמינריון ומטלות שוטפות

עבודות אקדמיות הם מוצר שמטבעו הוא מאוד יקר, כי עובדים עליו אנשים מאוד חכמים למשך הרבה מאוד זמן. חשוב מאוד לא להתפתות ולשים לב ממי אתם קונים את העבודות. מחיר סביר לעבודה הוא מחיר שמשקף גם את הזמן שנדרש לכתיבת העבודה וגם את רמת הכותב.

להלן מחירים של עבודות שביצענו בעבר:

עבודת סמינריון

עבודת סמינריון בקורס ספורט וחברה של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 25 עמודים. במסגרת העבודה בוצע חלק מחקרי, הכולל ניתוח של ראיונות. הלקוח ביצע את הראיונות והעביר אותם לכותבת לניתוח. העבודה הסתמכה על 15 מקורות באנגלית ו-10 מקורות בעברית.

עלות העבודה במקרה זה עמדה על 3400 ₪ כולל כתיבת הצעת המחקר. הלקוח שנעזר בעבודה זכה לציון 92.

סקירת ספרות

סטודנטית פנתה אלינו לצורך כתיבת 8 עמודים של סקירת ספרות אקדמית בנושא "שכר הבכירים". סקירת הספרות הסתמכה על 20 מקורות אקדמיים בקריטריונים שונים: המאמרים נכתבו בחמש השנים האחרונות, המאמרים פורסמו בג'ורנלים מבוקרים אקדמית, המאמרים היו חייבים להיות אמפיריים שבוצע בהם מחקר בנושא.

עלות העבודה במקרה זה עמדה על 1400 ₪ כולל איתור ומציאת המאמרים. הלקוחה ביקשה שיכתוב לה את העבודה כותב מצטיין ולכן שילמה תוספת של 800 ₪ עבור שדרוג העבודה.

מטלה שוטפת – ממן 19 בקורס ניתוח דוחות פיננסיים

במסגרת העבודה נדרש לנתח ניתוח יסודי ומקיף של חברה ישראלית הנסחרת בבורסה בת"א. את העבודה יש לבצע גם תוך כדיי התייחסות לחברה ישראלית מתחרה. העבודה דורשת ידע מקצועי רב בקריאת דוחות פיננסים והערכת שווי. היקף העבודה הוא כ-30 עמודים. העבודה מבוצעת על ידי כלכלן / רו"ח בעל ידע מתאים.

עלות העבודה היא 2400 ₪

מטלה שוטפת – כתיבה אקדמית

במסגרת העבודה יש לכתוב כ-4 עמודי תוכן בהתבסס על 5 מאמרים אקדמיים באנגלית. יש לכתוב את עמודי התוכן יש לכתוב בהתאם לכללי ה- APA ודרישות אקדמיות נוקשות. ,

עלות העבודה היא 800 ₪

כתיבת חלק סטטיסטי בעבודת סמינר מחקרי

במסגרת סמינר בקורס "הפרעות שינה" נדרשנו לכתוב את כל החלק הסטטיסטי, כולל מתודולוגיה, ממצאים ודיון. הניתוח הסטטיסטי נעשה על ידי כותב סטטיסטקאי באמצעות תוכנת SPSS.

עלות העבודה היא 1500 ₪

צור קשר

דילוג לתוכן