מאמרים

סמינריון איכותני

כשמדובר על למידה במוסדות ההשכלה הגבוהים של ישראל ובלמידה ובעבודה של הסמינריון, יש הנם כמה וכמה נושאים אשר אותם בוחרים הסטודנטים בכדי לכתוב את העבודה באופן הנבחר. עבודת הסמינריון היא הנה עבודה אשר ברובה נמדדת על שאלות, מסקנות, טענות, השערות ולבסוף ממצאים של מחקר כלשהו. הנושאים של עבודת הסמינריון יכולים להיות סמינריון איכותני, כמותי, אמפירי, […]

כתיבת סמינריון בתשלום – השפעת גזירת היתומים על מערכת היחסים בין מוסלמים ליהודים בתימן

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. כאן מדובר בעבודה מלאה לדוגמא בנושא :"השפעת גזירת היתומים על מערכת היחסים בין מוסלמים ליהודים בתימן.  " מבוא במהלך ההיסטוריה היו תופעות לא מעטות שיהודים עזבו את היהדות והמירו את דתם בדת אחרת.               להמרות […]

רפרט מאמר זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל מצב של פריפריה כפולה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. כאן מדובר ברפרט על המאמר מאג'ד אלחאג': זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל מצב של פריפריה כפולה בתוך: גביזון, ר', (2000) עורכת, השסע היהודי ערבי: מקראה מטרת המאמר להציג ניתוח סוציולוגי של הזהות הקולקטיבית של […]

תצפית לדוגמא במחקר איכותני – חדר מורים

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. כאן מדובר בתצפית לדוגמא כחלק מעבודה איכותנית      במסגרת הקורס: שיטות מחקר איכותני   תצפית בחדר מורים את התצפית שלי אני מבצעת בחדר המורים בבית ספר יסודי במרכז הארץ. חדר המורים הוא החדר […]

מבוא ליזמות עסקית – אפליקציה "לימודי דרך" – עבודה לדוגמא

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה לדוגמא בקורס "מבוא ליזמות עסקית" תוכן העניינים פרק 1: תמצית מנהלים פרק 2: תיאור העסק פרק 3: המוצר פרק 4: השוק פרק 5: מודל עסקי ואסטרטגיה עסקית פרק 6: תוכנית […]

קמפיינים פוליטיים – יעקב פרי – עבודה לדוגמא

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה לדוגמא בקורס "קמפיינים פוליטיים"   פרק רביעי: ניתוח מכלול הפרסומים של חבר הכנסת יעקב פרי מניתוח פעילותו של חבר הכנסת יעקב פרי ברשתות החברתיות, אנו רואים כי עיקר פעילותו מתרחשת […]

מבחן בית תולדות עם ישראל

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מבחן בית בורס "תולדות עם ישראל"   השלבים בהתפתחות מאפייני עבודות הכפייה של היהודים בגרמניה הנאצית / ישראל גוטמן "בתי החרושת האריכו את חייהם של עשרות אלפים, אך היהודים השתתפו במשחק […]

תוצאות דיון ומסקנות – עבודה אקדמית על הבחנה בין תדרים: האם מוזיקאים טובים מלא מוזיקאים?

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה שמלמדת איך לכתוב פרק דיון , בנושא "הבחנה בין תדרים: האם מוזיקאים טובים מלא מוזיקאים?" תוצאות ביצועי מוזיקאים לעומת לא מוזיקאים בהשוואה בין ביצועי המוזיקאים בשתי הקבוצות ללא […]

דוגמא לפרק דיון – עבודה אקדמית על אהבה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה שמלמדת איך לכתוב פרק דיון , בנושא "אהבה"   תיאורית האהבה של סטרנברג (1986) התיאוריה של סטרנברג בוחנת את האהבה מנקודת מבט מדעית, תוך ניסיון להגדיר את הרכיבים […]

מטלה לדוגמא במנהל עסקים – מבוא למיסים

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה , בנושא "מבוא למיסים"   עבודת הגשה – מבוא למיסים סמסטר א' –תשע"ח   חלק א דוח ההתאמה של חברת "עייני פתרונות ראיה מתקדמים בע"מ" הרווח החשבונאי לפני […]

דילוג לתוכן