עבודות מחקר – איך כותבים עבודת מחקר?

עבודות מחקר הן חלק בלתי נפרד מתארים במדעי החברה וגם בתארים אחרים. בעבודת מחקר יש פרק סקירת ספרות, שלפעמים גם קוראים לו מבוא. בפרק הזה נציג את הרקע התיאורטי לעבודה. אחר כך יש את פרק המתודלוגיה או שיטות מחקר, שבו מציגים איך ביצענו את המחקר והשיקולים השונים. לאחר מכן, תמיד יגיע פרק הממצאים שבו יוצגו תוצאות המחקר ופרק הדיון שמהווה שמראה איך תוצאות המחקר משתלבות עם הרקע התיאורטי שהוצג.

להלן דוגמא לדיון בעבודה על תפיסה עצמית וערך עצמי:

במהלך החיים, אנשים מבלים זמן ניכר בעבודה ובפעילויות הקשורות לעבודה, אשר מהווה מקור חשוב לתפיסה עצמית וערך עצמי (לדוגמא, Judge & Bono, 2001). המטרה של המחקר הנוכחי הינה לבחון את הקשר בין נוירוטיות, מצפוניות, אופטימיות ושביעות רצון מקידום לבין שחיקה בקרב עובדים. אנחנו שיערנו כי ימצא קשר חיובי בין נוירוטיות לבין רמת שחיקה של העובד. השערה זו אוששה, נמצא קשר חיובי חזק בין רמת הנוירוטיות כפי שהתקבלה בשאלון לבין רמת השחיקה בעבודה. שיערנו גם כי ימצא קשר שלילי בין מצפוניות, אופטימיות ושביעות רצון מקידום לבין שחיקה בעבודה. גם השערה זו אוששה, נמצא קשר שלילי חזק בין המשתנים האישיותיים לבין רמת שביעות רצון בעבודה. בנוסף, תמיכה נוספת בהשערה מגיעה מניתוח הרגרסיה בו נמצא כי הנוירוטיות, מצפוניות, אופטימיות ושביעות רצון מקידום בעבודה מסבירים 58% מהשונות במשתנה שחיקה בעבודה. בנוסף, ניתוח אשר בחן האם למשתני רקע כגון מגדר, גיל וותק ישנה השפעה על רמת השחיקה, מצא כי ישנו קשר שלילי בין גיל העובד לבין רמת השחיקה בעבודה.

ממצאים אלו תואמים לממצאים קודמים. תכונת הנוירוטיות נמצאה במחקר קודם כקשורה למצבים שליליים כגון פחד, תסכול ודיכאון ((Costa & McCrae, 1980. מחקר נוסף אף כי אנשים אשר מתאפיינים בנוירוטיות נוטים לחוות יותר "תשישות רגשית" ו"ניתוק מהעצמי"” (Piedmont 1993), תכונות אשר מזוהות עם תשישות בעבודה. בנוסף, כפי שתיארנו במבוא, אנשים שהינם גבוהים בנוירוטיות נוטים להציב לעצמם מטרות גבוהות מאוד ויחד עם זאת, נוטים להמעיט בהערכת ביצועיהם (Bakker, Van Der Zee, Lewig, & Dollard, 2006 מתוך (Eysenck, 1947. אין זה בלתי צפוי כי הצבת מטרות גבוהות, אשר גורמות לכישלון חוזר עשויה להוביל לשחיקה בעבודה כפי שנמצא במחקר הנוכחי.

כמו כן, ממצאים של המחקר הנוכחי תואמים את המחקר הקודם אשר חקר את תכונת המצפוניות. באופן ספציפי, מכיוון שאנשים המתאפיינים בתכונת אישיות זו מתאפיינים גם בתחושת מסוגלות גבוהה, יכולת של תכנון וארגון, משמעת עצמית, נחישות והתמדה, שיקול דעת ובקרה (Alarcon, Eschleman, & Bowling, 2009), היה צפוי כי הם יראו נטייה מופחתת לשחיקה בעבודה. בנוסף, הממצא על הקשר השלילי בין רמת האופטימיות לשחיקה בעבודה תואמת את הממצאים אשר מצביעים על הקשר בין תכונת האופטימיות לבין משתנים כגון יכולת הסתגלות רבה יותר לאירועים בעלי משמעות (Taylor & Aspinwall, 1992), פרשנות אירועים שליליים באופן חיובי (Scheier & Carver, 1992‏) והסתגלות פסיכולוגית ובריאותית טובה יותר (Scheier & Craver, 1985). לבסוף, הממצאים תואמים לממצאים אשר מראים השפעה שלילית של חוסר שביעות רצון ותפקוד בעבודה (Seccombe & Smith, 1996).

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן