עבודה בקורס סדר הדין הפלילי – ד"ר אסף פורת

הפקולטה למשפטים לימודים לתואר בוגר

שנת הלימודים תש"ף )2020( )סמסטר א ('

 

עבודה בקורס סדר הדין הפלילי ד"ר אסף פורת עו"ד גיא ביים גב' לירון כהן

 

כפי שנלמד בקורס, המלומד האמריקאי הרברט פקר )Packer( סבר כי ניתן לתאר את טיבו של ההליך הפלילי ואת מהותו באמצעות שני מודלים קיצוניים עיקריים: האחד, מודל ההליך ההוגן )"Due Process"( והאחר, מודל מניעת הפשיעה )"Crime Control"(. הסבירו את הטענה האמורה של פקר, תוך התייחסות קצרה לכל אחד מן המודלים. הציגו דוגמה אחת מן החוק או מן הפסיקה המבטאת אימוצם של סממנים של כל אחד מהמודלים בהליך הפלילי בישראל )סה"כ שתי דוגמאות שונות( .  

 

אושיית הרשת, הידוען אייל אילאיל נעצר בביתו בבוקרו של יום ראשון על-ידי השוטרת אלה, אשר נתבקשה ברשת הקשר על-ידי מפקד תחנת המשטרה בחדרה לעוצרו ולהביאו לתחנה. סיבת המעצר שהוסברה לשוטרת אלה הייתה הפרת צו איסור פרסום שניתן על-ידי בית משפט השלום בחיפה. אייל הוסע בניידת של השוטרת אלה לתחנת המשטרה בחדרה לשם חקירתו באזהרה. בדרך לתחנה, בניידת, ניסתה השוטרת אלה לדובב את אייל לספר את גרסתו. מאוחר יותר רשמה השוטרת אלה מזכר אודות הדברים שאייל אמר לה בעת הנסיעה.

 

בכל אופן, הסביר לה השוטר המתנדב לוי, כי "המשטרה אינה מתעניינת במקרה שכזה, שהרי לבטח מדובר בהתאבדות, ומקרי התאבדות אינם מעניינה של המשטרה". השוטר המתנדב לוי הציע למרי כי לאור הסיכוי האפסי לפתיחת חקירה משטרתית, רצוי שתפנה לחברת קדישא לצורך פינוי הגופה. הרופאה מרי רצתה מאוד שהמשטרה תחקור את המקרה לפני פינוי הגופה ולכן באמצעות בעלה עורך-הדין הזדרזה לעתור לבג"ץ כנגד החלטת המשטרה עוד באותו היום.

יש לדון בכל הסוגיות מתחום סדר הדין הפלילי שעולות מהמקרה המצער שתואר לעיל

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן