סקירת ספרות –  מערכת החינוך – עיקרי דו"ח דוברת

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק שני: השתקפות השסעים במבנה וברפורמות מערכת החינוך

 דו"ח דוברת – עיקרי הדו"ח

הנחת המוצא של הוועדה הייתה כי מערכת החינוך נמצאת במשבר עמוק בכל אחד משלושת המדדים המרכזיים: בתחום הפערים חברתיים: קיים מתאם חיובי בין מדרג כלכלי להישגים בלימודים. לכן מערכת החינוך אינה ממלאת את תפקידה במתן הזדמנות שווה, ותרומתה לחינוך התלמידים, אינה בעלת משמעות גדולה. בנושא הישגי התלמידים: ישראל נמצאת במקום האחרון בין מדינות המערב בכל שכבות הגיל. באשר למורים: המורים בישראל מקבלים שכר נמוך, משמשים "שעירים לעזאזל" של המערכת ובמקביל, זוהתה ירידה חדה ברמה האישית של המורים לאורך התקופה שנבדקה.

לצורך התוויית התוכנית קבעה הוועדה את החזון שלה למערכת החינוך שעיקריו הם:

 • החינוך אחראי ליצירת הון אנושי וככזה, הינו בראש סדר העדיפות של מדינת ישראל
 • האחריות כלפי הילד הינה שלובה בין ההורים ומערכת החינוך.
 • ממלכתיות ופלורליזם תרבותי, דתי וחברתי מתוך שוויון זכויות וביטוי מלא השלובים האחד במשנהו.
 • על מערכת החינוך מקור לגאווה המורים והתלמידים.
 • אוטונומיה מקסימלית (להבדיל ממוחלטת) לבית הספר.
 • על מרבית המשאבים להגיע לבתי הספר ישירות.
 • מערכת החינוך בכלל ובתי הספר בפרט חייבים להתנהל בצורה מתקדמת ויעילה. (דו"ח דוברת, 2005, פרק החזון)

המלצות הועדה משתרעות על פני קרוב ל- 160 עמודים. נציין כמה מהן הנראות בעינינו חשובות לצורך בדיקת שאלת המחקר בעבודה זו:

 • הבחנה חדה ביןחינוך ציבורי לבין חינוך פרטי. בחינוך הציבורי: לא יתקיים מיון תלמידים, תיקבע תכנית ליבה רחבה עבור כל התלמידים ויתקיים יום לימודים מלא (16.00 – 8.00) 5 ימים בשבוע חינם בכל דרגי הלימוד מגיל 3 ועד 18. הזרמים יבוטלו בחינוך הציבורי, אך תותר אוטונומיה למגזרים השונים: חרדי, ערבי דרוזי וכיו"ב בנושאי דת, תרבות ומורשת. אלה שיעדיפו לא להצטרף, כמו ממלכתי-דתי למשל, ייפגעו במימון המשרד.
 • חלוקת מינהל מערכת החינוך ל- 3 רמות:
 • משרד החינוך הנושא באחריות הכוללת למערכת החינוך, כגוף מתווה מדיניות, מתקצב, קובע סטנדרטים ומפקח על ביצועם.
 • מינהלי חינוך אזוריים, בעלי סמכויות ואחריות כוללת על מערכת החינוך באזור המוגדר שלהם.
 • מוסדות החינוך (בתי הספר והגנים) עצמם, שיהיו בעלי שליטה מרבית על פעולתם החינוכית ולהתוות את המדיניות החינוכית החברתית והתרבותית בכפוף לעקרונות המדיניות המחייבים של משרד החינוך.
 • סמכות מנהלי בתי הספר: גיוס ופיטורי מורים. תשלום תוספות למורים על פי שיקול דעתו. אחריות תקציבית ושיקול דעת בשימוש בסל ההוראה ובסל השירותים הנלווים. הכנת תכניות יעדים שנתיות ורב שנתיות בליווי תכניות עבודה שיימסרו להורים.
 • ביטול חטיבת הביניים: יותר מעבר אחד בין היסודי לתיכון. הנהלת האזור תבחר באיזו כיתה יבוצע המעבר (ו' ז' או ח').
 • בחירת בית הספר ע"י ההורים: יבוטלו אזורי הרישום. הורים יורשו לבחור את המוסד החינוכי בו ילמד הילד במרחב מגוריו.
 • לימודים פרטיים בבית ספר ציבורי: תתאפשר פעילות בבית הספר לאחר שעות ההוראה הרשמיות בתשלום ההורים וללא כל מימון ציבורי.
 • דגשים פדגוגיים: עיקר הדגש יושם על הגילאים הצעירים, קרי: גני ילדים והכיתות הצעירות בחינוך היסודי.
 • מדדים: החינוך יהיה מונחה תוצאות. ייקבעו מדדים לבית הספר להנהלה למורים ולתלמידים. תהיינה 3 רמות לימוד: בסיסית, ביניים וגבוהה. כל המדדים יועברו לרשות למדידה והערכה.
 • תקציבים: כל בית ספר יזוכה בתקציב על פי סל טיפוח. העלאת שכר המורים בצד שינוי מבנה המשרה של המורים. יפוטרו (ייפלטו) כ- 5000 מורים מתוך המערכת.

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן