סקירת ספרות –  מערכת החינוך – הערכת "אופק חדש" והשפעתו על השסע המעמדי

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק שני: השתקפות השסעים במבנה וברפורמות מערכת החינוך

הערכת "אופק חדש" והשפעתו על השסע המעמדי

בצד ביקורת על עומס העבודה המוטל על המורה במסגרת "אופק חדש" מחקרים מוכיחים כי יש בה גם שיעור הצלחה לא מבוטל. במחקר של גילת (2011) נבחנו עמדות המורים כלפי התכנית ונמצא כי רוב המורים הביעו שביעות רצון מן העלייה בשכרם וציינו את העלייה בהישגי התלמידים. אופלטקה (2010) מחזק גישה זו הנתמכת גם בממצאים כי קיים הבדל מובהק בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב לטובת אלה הכלולים בה.

אופק חדש היא תכנית אוניברסלית המאפשרת סיוע במיצוי הפוטנציאל של התלמיד במסגרת ממלכתית ובכך מגדילה את שוויון ההזדמנויות. מאידך היא גם תורמת להעלאת מעמד המורה ושכרו, גם אם נדרש ממנו/ה מאמץ יתר.

תכנית זו מהווה דוגמה למעורבות שרת חינוך בעלת השקפה סוציאל דמוקרטית המאפשרת צמצום השסע המעמדי ולו בהדרגה.

עוז לתמורה

"עוז לתמורה" בדומה ל"אופק חדש" הוא למעשה הסכם שכר בין הממשלה לארגון המורים שנחתם בקיץ 2011. תכנית דוברת נועדה לחולל רפורמה מבנית ואידיאולוגית-חברתית במערכת החינוך וכשלה. הסכם "אופק חדש" היה בבסיסו תכנית פרופסיונאלית אשר ביישומו הצליח לשנות במידה לא מועטה את מעמד המורים, הפלורליזם בשיטות הוראה והישגי התלמידים. "עוז לתמורה" הוא למעשה המשכו של "אופק חדש".

  • רקע ההסכם ועיקריו

כזכור, ארגון המורים סירב להצטרף ל"אופק חדש" אשר יצא לראשונה לדרך כניסוי רק בשיתוף הסתדרות המורים בקיץ 2007. למרות שעטפו הסירוב להצטרף בטיעונים פדגוגיים שונים, העילה האמתית מאחורי הסירוב נבעה מן הרצון להשיג תוספות שכר משופרות לציבור המורים בחינוך התיכון.

הצלחת יישום "אופק חדש" בחלקו הגדול, לא הותיר לצדדים להמשיך ולשבת על הגדר. גם המחאה החברתית בקיץ 2011 האיצה הצורך להביא החתימה לידי סיכום. בסיס עקרונות "אופק חדש": תוספת שעות הוראה פרונטליות ממוקדות פרט, הגדלת היקף המשרה למורה והעלאת שכרו, היוו את הבסיס להסכם עם ארגון המורים שנחתם בקיץ 2011. אך במערכת החינוך המושג "רפורמה" הפך שם לכל שינוי או רעיון שמאן דהוא הוגה, או מציע, לבצע. (אילן, 2007). לכן גם ההסכם בין ארגון המורים לממשלה הנקרא: "עוז לתמורה" כונה: ,רפורמה".

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן