סקירת ספרות –  חוק חינוך חובה – תקציבים

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק שני: השתקפות השסעים במבנה וברפורמות מערכת החינוך

תקציבים

תקציב מדינה הוא למעשה תכנית העבודה הלאומית לזמן קצוב[1]. גודלו של התקציב והחלוקה בין המשרדים השונים, הם תמהיל של שיקולים  כלכליים ושיקולים פוליטיים, חלקם אידיאולוגיים וחלקם תוצאה של מאבקי כוח פוליטיים גרידא (בן בסט ודהן, 2006 ; דהן, חזן, 2012). גם היכולת של שרים וראשי משרדים לעשות בתוך מסגרת תקציב משרדם ככל העולה על רוחם, מוגבלת עד מאוד או כמעט שלא קיימת.

תקציב הממשלה במערכת החינוך נקבע, אם כן, במשולש כוחות של שלושה קריטריונים: כלכלי, חינוכי ופוליטי (דהן, חזן, שם). אולם למערכת החינוך עוד שני מקורות, קטנים אמנם: הרשויות המוניציפליות המממנות צרכים תפעוליים ומנהליים של מוסדות החינוך ולעתים גם שעות לימוד נוספות, ומקורות תקציביים פרטיים כמו תשלומי הורים אשר מסגרתם נקבעת על ידי משרד החינוך[2] [3].

למרות שעיקרון השוויון מחייב הקצאה שווה, אלא במקרה של העדפה מתקנת, אין התקציב שוויוני תמיד. כך לדוגמא ממצאי מחקר של הכנסת שכותרתו "הקצאה דיפרנציאלית של תקציבי חינוך" מעידה על אי אחידות (וייסבלאי, 2015):

" בחינת הקצאת תקציבי משרד החינוך למוסדות חינוך בפילוחים שונים מלמדת על פערים ניכרים בתקצוב לתלמיד בין מגזרים שונים, בתי-ספר במעמד משפטי שונה ויישובים שונים:

בבתי-ספר יסודיים, ובמידה פחותה יותר בחטיבות הביניים, התקציב הממוצע לתלמיד בבתי-הספר החלשים ביותר לפי מדד הטיפוח…גדול מהתקציב הממוצע לתלמיד בבתי-ספר חזקים יותר. בחטיבה העליונה התלמידים החלשים ביותר מבחינה חברתית-כלכלית מתוקצבים בחסר לעומת תלמידים חזקים יותר".

למען ההבהרה, במקום לחזק את החלשים בחטיבה העליונה, כדי שסיכוייהם להצליח ולזכות בתעודת בגרות, שהיא מפתח ראשון כמעט לתעסוקה, מחלישים אותם עוד יותר, ומתקצבים את החזקים בתקציב גדול יותר. בכך הפער גדל במקום להצטמצם.

"בחינוך היסודי, התקציב הממוצע לתלמיד במגזר הערבי גדול מהתקציב הממוצע לתלמיד במגזר היהודי, אך בחינוך העל-יסודי התקציב הממוצע לתלמיד במגזר הערבי קטן מהתקציב לתלמיד במגזר היהודי. התקציב הממוצע לתלמיד בבתי-הספר החלשים ביותר במגזר הערבי קטן במידה ניכרת מהתקציב הממוצע לתלמיד בבתי-הספר במדד טיפוח דומה במגזר היהודי."

התלמידים הערבים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. במקום לתקצב אותם תקצוב עודף כדי להגביר סיכויים מתקצבים את החלשים ביותר בתקציב נמוך מזה שמופנה לתלמידים ממצעים במגזר היהודי. נראה כי ממצא זה מספק תשובה הולמת לתופעת מיעוט היחסי של הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי.

תלמידי החינוך הממלכתי-דתי מתוקצבים יותר מתלמידים בבתי-ספר מסוגי פיקוח אחרים, והפערים בין בתי-הספר מסוגים שונים גדלים בחטיבה העליונה.

[1] על פי רוב לשנה, אם כי בשנים האחרונות קיימת נטייה לתקציב דו-שנתי.

[2]  נכון לשנת הלימודים תשע"ו בתשלומי ההורים נכללים תשלומי חובה, רכישת שירותים מרצון ותשלומים בעבור תכנית לימודים נוספת, והם עשויים להיות מ-939 ש"ח לשנה בחינוך הקדם-יסודי עד 2,939 ש"ח בחטיבה העליונה. בבתי-ספר תורניים, ייחודיים ומוכרים שאינם רשמיים אפשר לגבות מההורים תשלומים נוספים. כל זאת כמפורט ע"י המשרד (הכנסת, מרכז המחקר והמידע).

[3] בכל אחד מדרגי החינוך: גנים, יסודי ותיכון קיימת שיטת מימון נפרדת שאינה עיקר עניינינו בעבודה זו.

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן