סקירת ספרות –  חוק חינוך חובה – העדפה מתקנת בהקצאת תקציבי שעות ההוראה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק שני: השתקפות השסעים במבנה וברפורמות מערכת החינוך

תקציבים – העדפה מתקנת בהקצאת תקציבי שעות ההוראה 

"תקציב הממוצע לתלמיד ביישובים באשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים ביותר גדול מהתקציב הממוצע לתלמיד ביישובים באשכולות החברתיים-כלכליים הגבוהים ביותר. עם זאת, התקציבים הגדולים ביותר מוקצים לתלמידים ביישובים באשכולות חמש עד שבע."

ממצא זה עלול לסמן לכאורה, כי מערכת החינוך, אמנם מתקצבת את בתי הספר האשכולות הנמוכים, קרי: אשכולות 1-3 בתקציב גדול מזה של האשכולות הגבוהים ביותר, קרי: 8-10, אך התקציב הגדול ביותר הוא של האשכולות חמש עד שבע. מדיניות מסוג זה, לבד מכך שהיא פוגעת בשוויון ההזדמנויות בחינוך, אלא מנוגדת למדיניות המוצהרת של המשרד בדבר צמצום פערים.

"בבחינת ההקצאה של תקציבי משרד החינוך בממוצע לתלמיד ב-13 הערים הגדולות אנו רואים שונות גדולה מאוד בין הערים, הנובעת מגורמים שונים. אף כי בערים המשויכות לאשכולות הנמוכים ביותר התקציב הממוצע לתלמיד קטן בהשוואה לערים החזקות ביותר, בין הערים באשכולות חמש ומעלה לא נראה קשר בין המעמד החברתי-כלכלי של הרשות המקומית ובין ההקצאה של תקציבי משרד החינוך.".

העדפה מתקנת בהקצאת תקציבי שעות ההוראה על-ידי משרד החינוך מתקיימת בשני אופנים מרכזיים: הגבלת מספר התלמידים בכיתה נורמטיבית והקצאת שעות באמצעות מדד הטיפוח. בשנה האחרונה הודיע משרד החינוך על מתווה צומח להקטנת מספר התלמידים בכיתה בהתאם לעשירון הטיפוח של בית-הספר, בהמשך להחלטת הממשלה משנת 2009 ,שבה הוגבל מספר התלמידים בכיתות ג' עד ט' ל-32 תלמידים בכיתות בבתי-הספר בעשירוני הטיפוח 9 ו-10 .כמו כן יצא משרד החינוך בתוכנית להגדלת מספר השעות שמוקצות באמצעות מדד הטיפוח. התוכנית מיושמת בהדרגה משנת הלימודים תשע"ה

הרשויות המקומיות משתתפות במימון מוסדות חינוך על-פי צו שמשרד החינוך מפרסם מכוח סמכותו לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 .הן רשאיות להעביר תקציבים נוספים למימון שירותי חינוך על-פי יכולתן. כיום מרבית התקציבים שהרשויות המקומיות מעבירות למוסדות חינוך אינם תלויים ברמה החברתית-כלכלית שלהן. על-פי נתונים שפורסמו במחקר של בנק ישראל, הקצאת שעות הוראה במימון הרשות המקומית מפחיתה את ההשפעה של ההעדפה המתקנת בתקצוב החינוך היסודי."

בטבלה למטה המתארת את התקציב הממוצע לתלמיד בחינוך הרשמי לפי סוג פיקוח נראה כי תלמידי הרשתות החרדיות זוכים בתקציב הנמוך ביותר ואילו החינוך הממלכתי דתי בגבוה ביותר.

בחינה קצרה של הפער התקציבי מראה כי בין סיבותיה: מספר תלמידים קטן בכיתות ממלכתי דתי, חלק מכיתות הממלכתי- דתי מצויים בהתנחלויות, החינוך החרדי אינו מקבל את מלוא ההקצבה והחינוך הערבי מקבל הקצבה נמוכה ביותר דווקא בחינוך העל-יסודי[1] .

 

[1] תלמיד יהודי (עברי) לומד שפה אחת נוספת לשפת האם ברמת 5 יחידות. תלמיד ערבי נדרש לשלוש שפות נוספות לשפת האם (ערבית מדוברת) והן: ערבית ספרותית, עברית ואנגלית.

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן