סיכום עבודה סמינריונית

לכל עבודה סמינריונית חייב להיות סיכום. הסיכום בא לעשות סדר ולהציג את השורה התחתונה של העבודה ואת המסקנות מכל חלק וחלק של העבודה הסמינריונית. זה נכון גם לעבודות עיוניות וגם לעבודות מחקריות.
למשל, בסיכום נכתוב את השערות המחקר שהיו לנו. איך הספרות התיאורטית בתחום מתייחסת אל השערות אלו, נביא את הסתירות בין המחקרים השונים, נראה את הממצאים של העבודה הנוכחית, נביא את המסקנה אליה הגענו.
בנוסף, בפרק הסיכום יש מקום גם לדעה אישית של כותב העבודה. ניתן להביא רעיון מקורי או להעלות דברים שהכותב באופן אישי מזדהה או מסתייג מהם. יש שמבקשים במפורש שהסיכום יכלול חלק של רפלקציה. עוד משהו שניתן לכתוב בסיכום זה הצעות למחקר עתידי – מה חסר לעבודה זו? מה כדאי לבדוק בצורה מורחבת?

להלן דוגמא לסיכום בעבודה סמינריונית בחינוך על נושא תפיסת המנהיג הבית-ספרי את תפקידו בעיצוב והטמעת התרבות הארגונית

סיכום
התרבות הארגונית נחשבת לבסיס מוסרי והרעיוני של פעילות בית הספר אשר מהווה גורם חיברות רעיוני רב עוצמה היכול לשמש מנוף לצמיחה (סרג'יובאני, 2002). למנהלי בית הספר יש תפקיד מרכזי וחשוב בקביעת תרבות הארגון בבית הספר בו הם עובדים. מהסיבה הזאת, הממצאים אשר מראים יש המנהלים מודעים לאחריות המוטלת עליהם, תופסים את חשיבותם של הערכים, עבודת הצוות והיחסים בתוך הארגון, יחד עם פעילות על מנת להטמיע ולקדם ערכים אלו הם בעלי חשיבות רבה. מחקרים מראים כי על מנת לפתח תרבות אירגונית חזקה, מנהלי בית הספר להטמיע ערכים, ליצור זהות חזקה, להשתמש בסמלים, לזהות דמויות הרואיות, לחגוג את הצלחות הארגון, ליצור מחויבויות ולבנות קהילה פעילה (1990, Deal& Peterson ).

בהתאם לרעיונות אלו, המחקר הנוכחי מעלה מספר ממצאים. ראשית, ניראה כי למנהלים ישנה תפיסה לגבי חשיבות המרכיבים המהותיים בתרבות בית ספרית, כגון ערכים, עבודת צוות, יצירת זהות, יחסי אנוש ואחריות – אשר ביחד יוצרים תרבות ארגונית חזקה. לדוגמא, מהראיונות עולה כי המנהלים רואים חשיבות רבה בקשר עם המורים ,התלמידים וההורים. הם מדגישים את הצורך לתת להם את ההרגשה שהם משמעותיים, שמתייחסים אליהם ושהם נוטלים חלק בנעשה בבית-ספר. כמו כן, עולה מהראיונות כי ישנה חשיבות למנהלים להעביר את נורמות ההתנהגות והערכים גם לתלמידים והצוות. למשל, מהראיונות עולה כי המנהלים רואים חשיבות רבה בעידוד עבודת צוות ושיתוף פעולה בבית הספר, אשר מערבת את צוות ההוראה, ההורים והתלמידים.

ממצאים אלו ניתן ללמוד כי מהלי בית הספר תופסים את חשיבותם של המרכיבים הבסיסיים של תרבות ארגונית בבית הספר, ואף פועלים להטמעתם. לצד הממצאים האמפיריים אשר מדגישים את השפעתם של מנהיגים ומנהלים על תרבות הארגון, הממצאים הנוכחיים מספקים עדות אמפירית לכך כי המנהלים בבית הספר תופסים ומזהים את הממדים החשובים בתרבות ארגונית של בית הספר ופועלים על מנת ליישמם.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן