כתבי עת אקדמיים-שפיטים בעברית

הלן מדגם של כתבי עת אקדמיים-שפיטים בעברית )לפי סדר א'-ב'(:

ביטחון סוציאלי משפט וממשל
גרונטולוגיה סוגיות חברתיות
המרחב הציבורי סוציולוגיה ישראלית
הרבעון לכלכלה עיוני משפט
חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל עיונים בחינוך
חברה ורווחה עיונים בתקומת ישראל
מגמות עבודה, חברה ומשפט
מחקרי משפט שנתון העבודה
ממשל ופוליטיקה תיאוריה וביקורת
מעשי משפט תרבות דמוקרטית
משפטים

 

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן