בביליוגרפיה חלק ב – השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

    

ביבליוגרפיה

  1. הכנסת, (2000), פרוטוקול ישיבה, 13.3.2000 באתר http://main.knesset.gov.il
  2. וייסבלאי, א', (2012), בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב, הכנסת, מרכז המחקר והמידע
  3. וייסבלאי, א', (2015), הקצאה דיפרנציאלית של תקציבי החינוך, הכנסת, מרכז המחקר והמידע
  4. זיסר, ב., ליבמן, י., (2004), לבחור בחיים, מכון שלום-הרטמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד
  5. חרומצ'נקו, י', (2005), תירוש ודוברת הודיעו: בוטלה משרת איש השב"כ שמפקח על החינוך הערבי, באתר הארץ, 6 בינואר 2005
  6. ינאי, נ.,(2002), מדוע מפלגות פוליטיות שורדות?. מדינה וחברה, 327-338.‎
  7. כהן, א.,(1998) הטלית והדגל, הוצאת יד בן צבי
  8. כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, (2005), התוכנית הלאומית לחינוך- כי לכל ילד מגיע יותר, ירושלים (להלן: דו"ח דוברת)
  9. כזום, ע., (1999) תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות חברתית: הרקע לאי-השוויון האתני בישראל, סוציולוגיה ישראלית, (חוברת 2), 385-428.‎
  10. לוביץ, ו', (2008), כל תלמיד רביעי יזכה לסיוע בקבוצות קטנות, YNET, 24.3.2008,

                         http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3523030,00.html

  1. לם, צ', (2000), לחץ והתנגדות בחינוך, מאמרים ושיחות, עורך: יורם הרפז. ספריית פועלים.
  2. טל-אור, נ', (2005), אמור לי מה הסטיקר שלך ואומר לך מי אתה: סטראוטיפים של אנשי ימין ושמאל בישראל. מגמות , 56-82
  3. טלמון, י', (1956), ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית,דביר.
  4. מורנו, א', גדג', ד' וקרקסון, ת', (2016), מבט מבפנים על דו"ח ועדת ביטון, הארץ, 22.7.2016 באתר הארץ: http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.3014965
  5. מגילת העצמאות, (1948)

  באתר: https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx

  1. מראה (ללא שם המחבר), (2016), רבין, אוסלו והאמת: ההסתה השנתית של השמאל מונעת עריכת חשבון נפש, מראה- מגזין בעניני מדינה, חברה ותרבות, גליון 400, 23.10.16 maraah-magazine.co.il/12484
  2. משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, (2015), ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך – תשע"ד,ירושלים https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf
  3. נווה, א' (2011), שני נרטיבים לשני עמים- כרוניקה של פסילת ספרי לימוד, הד החינוך
  4. סואן, ד', (2012), מוצא והדרה: ערביי ישראל בתחתית הפירמידה, סוגיות חברתיות בישראל, 13, 31-6
  5. סואן, ד, (2014), ישראל הולכת ימינה, כיוונים חדשים, 30, 14-30
  6. סיטון, ש', (1998) אחידות מול פיצול: השפעתה של קבוצת מורים וולונטרית על החינוך בישראל.עיונים בחינוך, 174-143
  7. סיקורל, ע. א., ליטבק-הירש, ט., (2012) בית אישי, אוהל קהילתי וצדק חברתי במאהל המחאה בבאר שבע. סוציולוגיה ישראלית, י"ד (1), 9-28.‎
  8. סמוחה, ס. (1993). שסעים מעמדיים, עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל. בתוך: א' רם עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות, 172-202.‎
  9. סמוחה, ס.,(1980), מדיניות קיימת ואלטרנטיבית כלפי הערבים בישראל, מגמות, 7-36.‎
  10. סקופ, י', (2015), פירון: תומך בלימודי נכבה לכל התלמידים, לצד נרטיב המתנחלים, הארץ, 24.3.2015, באתר הארץ: http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2598683
  11. פונדק, ח', (2012), שנה לרפורמת עוז לתמורה: "זו בכלל לא רפורמה. בסך הכל הסכם שכר", כלכליסט, 24.7.2012 באתר:

  http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3578065,00.html

  1. פלד, א., (1984), אידיאולוגיה ועוצמה פוליטית—מולידיה של מדיניות חינוך: קווים במדיניות חינוכם של ילדים מקופחי-חינוך בישראל; 1940—1980. מגמות, 355-369.
  2. פרי, י', (2005), יד איש באחיו : רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל, בבל

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן