בביליוגרפיה – השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

סיכום

כל צעדי המעורבות הפוליטית שהוצגה בעבודה זו אינן שפיטות מבחינה אובייקטיבית, זולת אחת: העדר או הדחקת  פלורליזם במערכת החינוך, בהיותם מעמיקים את השסעים בחברה.

לעניות דעתי, ייתכן ויש מקום למחקר, חשיבה ותכנון נוספים בכיוון זה כדי לעצב ולסרטט גבולות ותבניות משופרות למעורבות פוליטית במערכת החינוך.

   

ביבליוגרפיה

 1. אופלטקה, י. (2010), מורים ומנהלים ב'אופק חדש' מהתנגדות להשתתפות, הד החינוך, 3, כרך פ"ה 28-30.
 2. אילן, משה (2007). רפורמה, לשם שינוי, הד החינוך.  82 (3): ע' 103-102.
 3. אלדר, ע', זרטל, ע', (2004), אדוני הארץ המתנחלים ומדינת ישראל, דביר
 4. אלחאג', מ. ד. (2004), הקו הירוק לאן? מגמות במפגש ובאוריינטציה בין הפלסטינים בישראל לבין הפלסטינים בשטחים.מדינה וחברה, 825-844.‎
 5. בוימל, י' (2006). צל כחול לבן: מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים—השנים המעצבות: 1958-1968, פרדס.
 6. בלומנפלד ר', (2015), המורים שלא מפחדים ללמד על ה"נכבה": "הפליטים לא התאדו, וואלה, 1.4.2015 באתר: http://news.walla.co.il/item/2842641
 7. בן בסט, א', ודהן, מ' (2006), מאזן הכוחות בתהליך התקצוב, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 8. בר-טל, ד., מגל, ת., הלפרין, ע. (2010). הפרדוקס של תפיסת הביטחון בישראל: הסבר פסיכולוגי-חברתי.פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים, (חוברת 20), 123-148.‎
 9. גביזון, ר', (1998), מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים, בתוך: מאוטנר, מ', שגיא, א',      שמיר ר', (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, רמות, 278-213.
 10. גילת, י', (2011), עמדות מורים כלפי תכנית "אופק חדש", דו"ח מחקר, מכללת לוינסקי לחינוך רשות המחקר, ההערכה והפיתוח
 11. גל, ג', ומדהלה-בריק, ש' (2015), ההוצאה הציבורית על רווחה, בתוך: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2015, מרכז טאוב, 381-355.
 12. גלנור, י', ופז-פוקס, א', (2015): עורכים, מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי, מכון ואן ליר
 13. גפנר, א. (2007). אפילוג לשוליים במרכז עולמנו, תו+: מוסיקה, אמנויות, חברה, (9), 92-94.‎
 14. דהאן, י', יונה, י', (2005), דו"ח דוברת: על המהפכה הניאו-ליברלית בחינוך, תיאוריה וביקורת (27), 38-11.
 15. דהן, מ., חזן, מ., (2012), סדרי העדיפויות בתקציב הממשלה.הרבעון לכלכלה, 21-50.‎
 16. דוח ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך, (2016), באתר משרד החינוך: http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Documents/bitonreport.pdf
 17. דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 (2003), מוכרת בציבור כועדת אור
 18. דלאל, מ',(2004), חברה, כלכלה ומשפט: הרהורים ביקורתיים בתוך: שני, י' ורבין, י' (עורכים) זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, רמות, 986-941.
 19. הלר, י', (2004), מ'ברית שלום' לאיחוד' : יהודה לייב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית, האוניברסיטה העברית, מאגנס
 20. השנתון הסטטיסטי, 2015
 21. הורוביץ, ד., ליסק, מ., (1970), ה'יישוב' כחברה פוליטית: תהליכי יצירת מרכז במבנה חברתי חלקי ופלוראליסטי. מגמות, י"ז, 108-140.‎

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן