עבודה בקורס דיני ראיות

עבודה בקורס דיני ראיות

 

שאלה מס' 1 ( 20 נקודות)- חצי עמוד

במשפט פלילי שמתקיים נגד יוסי באשמת שוד הציגה התביעה הפלילית ראיה יחידה – אמרת חוץ של הנאשם שבה כלולה הודאה מלאה במעשה המיוחס. הנאשם בחר לשתוק בפרשת הגנתו וכל שאר הראיות שהביא להגנתו נמצאו ע"י בית המשפט כלא רלוונטיות. התביעה מבקשת להרשיע את הנאשם בהסתמך על אמרת החוץ ועל שתיקת הנאשם במשפט כ"דבר מה נוסף".

 

מה הדין ומה עמדתך ביחס להשקפות השונות בסוגיה זו. יש לנמק בקצרה.

 

שאלה מס' 3 ( 30 נקודות)- חצי עמוד

 

ברע"פ 07 /5595 אביחי נ' מ"י (החלטה מיום 14.11.2007) דחה כב' השופט ג'ובראן את הטענה כי יש לזכות את הנאשם מעבירות של התפרצות וגניבה אך בשל כך שהרשעתו בוססה על עדויות שמיעה. וכך מתאר כב' השופט ג'ובראן את הבסיס העובדתי להכרעתו:

 

נתחו את הבסיס המשפטי להכרעתו של כב' השופט ג'ובראן.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן