סקירת ספרות –  מערכת החינוך – שיפור במעמדם, שכרם והתפתחותם של עובדי ההוראה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק שני: השתקפות השסעים במבנה וברפורמות מערכת החינוך

  • שינוי במבנה משרת ההוראה: שעות הוראה פרונטאליות, פרטניות ושהייה

לצורך יישום הוראה פרונטאלית ממוקדת פרט, נדרש המורה לתוספת שעות הוראה. אופק חדש מאפשר למורה הגדלת השכר כנגד הגדלת היקף המשרה. בנוסף לכך, ההוראה הפרונטאלית חייבה תיאומים ודיווחים בין צוותי המורים ושהייה ארוכה יותר בבית הספר.

בעבר שולם שכרם של המורים רק בהתאם לכמות השיעורים שכללה משרתם. הם לא זכו בתשלום עבור שהייה בבית הספר לצרכי ישיבות או "חלונות" (חלון הוא שעה שבה לא מלמד המורה בין שיעורים שהוא מלמד). מאחר והיקף המשרה שונה ושהיית המורה בבית הספר התארכה, כמו גם מטלות תיאום, דיווח וישיבות, הוחלט לכלול שעות אלה כשעות בגינן יקבל המורה תשלום ולהגביל כמות החלונות.

  • שיפור במעמדם, שכרם והתפתחותם של עובדי ההוראה

שכר המורים במדינת ישראל היה נמוך באופן בולט לעומת מדינות מערביות אחרות ולעומת מקצועות ועיסוקים מקבילים במשק. הוחלט כי שכר המורים יועלה במקביל להגדלת היקף המשרה. כך שכרו של מורה מתחיל גבוה משמעותית ממה שהיה נהוג לפני תכנית אופק חדש. במקום שכר של 2850 ₪ בחודש למורה מתחיל ערב התכנית, שכרו של המורה עולה לכדי 5300 ₪ ומורה מחנך יקבל שכר התחלתי של 5850 ₪. בכל שנת לימודים יוכל כל מורה לקבל תגמול עבור 36 שעות נוספות בגין פעילויות בית ספריות המתקיימות אחרי שעות הלימודים. כמו כן נקבע מסלול קידום מקצועי למורה, המותנה בהכשרה מקצועית. שכר המורה המתמקצע עשוי להגיע עד כדי 15,000 שקל. העלות המצטברת של הרפורמה כ- 5 מיליארד ₪  (לוביץ', 2008).

  • שיפור מרחבי הלמידה של התלמידים וסביבות העבודה של המורים

כאמור הפתרון לצפיפות בכיתות היא בבניית כיתות, תהליך האורך זמן רב ומערב גורמים רבים: משרד החינוך, הרשות המקומית מינהל מקרקעי ישראל, מתכננים ואדריכלים וכיו"ב. בנוסף לכך עלות הבנייה גבוהה ודורשת תקציבי פיתוח גבוהים. ערב התכנית אישרה הממשלה תוספת בניה של כ- 8000 כיתות לחמש שנים (2007-11) בסדר גודל של 5 מיליארד ₪. מאחר ותהליך הבנייה ארוך (מספר שנים), עדיין לא היו כיתות חדשות במצאי עם התחלת אופק חדש בקיץ 2007, אלא הראשונות התווספו שנתיים – שלוש מאוחר יותר.

בניית בתי ספר חדשים כללה גם תוספת מרחב למורים כך שיוכלו לשאת לא רק במעמסת תפקידם הרגיל, אלא גם בהוראה הפרונטאלית.

 

  • פיתוח מקצועי מתמשך של סגלי ההוראה ע"י תהליכי הערכה

גם בנושא זה אימצה תמיר את הנחות היסוד של דוברת, אם כי לא באותה צורה גורפת שהדו"ח שלו התיימר לעשות זאת. היא סברה כי במטרה לשפר משמעותית את איכות כוח האדם במערכת החינוך בישראל, ראוי שמורים שאינם בעלי תואר אקדמי לא יוכלו לעבוד בהוראה במערכת החינוך בישראל. כמו כן הוחלט לספק תמריצים עבור סטודנטים מצטיינים ותמיכה למכללות להכשרת מורים המקבלים סטודנטים מצטיינים. בצד השיפור בתנאי המורים, כך גם מנהלי בית הספר זוכים במסגרת הרפורמה להגדרה מחודשת בתפקידם באמצעות עדכון שכרם וזאת בנוסף לתגבור האוטונומיה של המנהלים בהחלטות פדגוגיות שונות. להבדיל מן האוטונומיה הרחבה של מנהל בית הספר בדו"ח דוברת שכלל גם את השליטה התקציבית.  (הסכם ממשלת ישראל-הסתדרות המורים, 2007 – ראה נספח ב').

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן