סמינריון ניהול אסטרטגי – פרה סמינריון ניהול אסטרטגי

ניהול אסטרטגי הוא אחד הקורסים הנפוצים באוניברסיטה הפתוחה. בקורס המתקדם חובה לבצע פרה סמינריון ומי שעבר את הקורס בציון טוב יכול גם לגשת לסמינריון. אם הפרה סמינריון היה טוב, ניתן להשתמש בו גם בעבודת הסמינריון
להלן חלק מעבודה בקורס ניהול אסטרטגי בנושא העברת ידע סמוי ברכישות ומיזוגים, כיצד העברת ידע סמוי משפיעה על הצלחת רכישות ומיזוגים?

מבוא
רכישה היא תהליך בו הבעלות על חברה עוברת מהחברה הנרכשת לחברה הרוכשת. תהליך ההעברה מעוגן בחוק ומחלק את ההעברה לשלב לפני ולשלב אחרי. רכישות ומיזוגים הינם חשובים להתפתחות חברות ברמה האסטרטגית, הכלכלית והחברתית. זו תופעה מסועפת, בעלת שלבים שונים ורלוונטית לתחומים שונים. כמו כן, בשלבים שונים יש תהליכים שונים שמתרחשים, ולכן מחקר של רכישות ומיזוגים צריך להיות רגיש לשינויים אלו בשלבים, בתהליכים ובגורמים שבאים לידי ביטוי (Gomes et al., 2013).

בעולם כיום, אחת הדרכים המרכזיות בהן מבקשות חברות להגדיל את ערכן ואת יתרונם התחרותי על חברות אחרות באמצעות רכישות ומיזוגים, היא השאיפה לקבל כמה שיותר ידע מהחברות. הידע הנרכש הוא ידע אותו שואפים בחברה הרוכשת לתרגם ליתרון תחרותי (Bresman, Birkinshaw & Nobel, 2010). אם כן, רכישות ומיזוגים נותנים גישה למאגרי ידע ויכולות פוטנציאליים שקיימים בארגון הנרכש (Vaara et al., 2012).

העברת ידע היא שימוש תועלתני בידע, היכולות ו/או במיומנויות שקיימים בארגון או ביחידה מסוימת של הארגון האחר. העברת ידע יכולה להיות יישום או קבלה של ידע מסוים מהחברה הנרכשת לחברה הרוכשת אך היא יכולה להיות גם יישום משותף של יכולות והבנות (Vaara et al., 2012). ישנם סוגים שונים של ידע ולסוגים אלו ערך שונה. בעיקר מדובר בידע גלוי, אותו ניתן לקודד וידע סמוי, שקשה לקודד אותו ולכן גם קשה להעתיק ולחקות אותו. הוא ידע אצור בגוף של מי שיודע אותו ולרוב הוא מקנה ערך תחרותי רב יותר (Collins & Hit, 2006).

בשל העובדה שרכישות ומיזוגים הן פעילות עסקית נפוצה בימינו ואחת המטרות העיקריות שלה היא העברת ידע סמוי מהחברה הנרכשת לחברה הרוכשת (Collins & Hit, 2006), יש חשיבות בבדיקת הגורמים המשפיעים על העברת ידע ברכישות ומיזוגים ובעיקר כיצד העברת ידע סמוי משפיעה על רכישות ומיזוגים? הגורם התלוי אותו אבחן הוא רכישות ומיזוגים בעוד הגורם הבלתי-תלוי הוא העברת ידע סמוי.
המתודולוגיה על בסיסה נעשתה עבודה זו היא של סקירת ספרות אמפירית אקדמאית שבוצעה בנושא. חשיבות העבודה הינה באינטגרציה של החומר האקדמי בו השתמשתי וביכולתה להציע רעיונות וסוגיות שיש לשים עליהם דגש בתכנון אסטרטגי של רכישות ומיזוגים. עבודה זו מחולקת למספר חלקים. ראשית אעסוק במשתנה התלוי, מיזוגים ורכישות בין חברות, ואסביר את התופעה והיבטים עיקריים בה. לאחר מכן, אקדיש פרק למשתנה הבלתי תלוי שהוא העברת ידע סמוי בין חברות, מה משפיע עליו וכיצד הוא מתרחש. בהמשך אדון בשאלת המחקר, כלומר השפעת ידע סמוי על רכישות ומיזוגים. לבסוף, הפרק האחרון יסכם את ממצאי המחקר וגם יעסוק במגבלות המחקר וברעיונות למחקרי המשך.

מיזוגים ורכישות בין חברות

רקע כללי
תופעת הרכישות והמיזוגים היא תופעה מסועפת, בעלת שלבים שונים ורלוונטית לתחומים שונים. רכישה היא תהליך בו הבעלות על חברה עוברת מהחברה הנרכשת לחברה הרוכשת. תהליך ההעברה מעוגן בחוק ומחלק את ההעברה לשלב לפני ולשלב אחרי. בהמשך לרכישה החברות נוקטות לרוב צעדים אקטיביים בכדי להפוך את המיזוג לבר קיימא ורווחי עבור החברה הרוכשת (Gomes et al., 2013).

מיזוג (merger) – מייצג עסקה של שיתוף בין שתי ישויות אירגוניות, שתיהן בעלות מעמד דומה. מטרת העסקה הינה לנצל את החוזקות והיתרונות התחרותיים מכל ארגון על מנת לייצר ארגון חדש. מקרי המיזוג שונים לפי מידת השוני בין הארגונים המשתתפים בעסקה מבחינת גודלם, משאביהם וחוזקם בשוק.

סוגי מיזוגים:

מיזוג אנכי לפנים – רכישת ספק, לקוח ,חברת הובלה ולוגיסטיקה, הפצה ומכירות, חברה לשירות ותיקוני מוצרי החברה הממזגת.
מיזוג אנכי לאחור– רכישת חברה המספקת את חומרי גלם, מכונות לייצור, יצרנית ומספקת רכיבים וחלקי חילוף, חברת מחקר ופיתוח, חברת מימון.

רכישה (acquisition) – מצב של התאמה והכללה של ארגון אחד אל תוך ארגון אחר. הארגון הרוכש הוא בדרך כלל הארגון הגדול יותר. (יוסמן, 2008)
רכישה הינה אסטרטגיה המאפשרת שליטה מלאה או חלקית על חברה אחרת, בכוונה לנצל את יכולות הליבה ביעילות רבה יותר. בדרך כלל הנהלת החברה הנרכשת כפופה להנהלת של חברה הרוכשת.

מספר סוגי רכישות:

רכישה ידידותית/עוינת – במידה ולא קיימת התנגדות למהלך הרכישה מצד החברה הנרכשת הרכישה תקרא ידידותית, במקרה של התנגדות למהלך מצד החברה הנרכשת זאת תוגדר כרכישה עוינת.
רכישה בינ"ל – ארצות המוצא של החברה הרוכשת והנרכשת שונות.
רכישה אופקית – רכישת חברה מתחרה באותו ענף.
רכישה אנכית – רכישת מפיץ או ספק אחד או יותר מהמוצרים או השירותים של החברה.
רכישה מקושרת/לא מקושרת – רכישה של חברה בענף מקושר או לא מקושר.
תהליכי המיזוג והרכישה מיועדים בעיקר להשיג סינרגיה באמצעות שילוב של שני הצדדים המשתתפים. כאשר המטרה המשותפת הינה ליישם תועלת כלכלית במונחים של הורדת עלויות או הקטנת הכנסות.

ביצוע תהליכים אלו משלב מספר מרכיבים משמעותיים וביניהם: עיצוב מחדש של המדרג הניהולי כולל איוש מחדש של משרות או שילוב בין משרות, עיצוב מחדש של המבנה האירגוני, הגדרת תחומי אחריות ומשימות של המשתתפים בתהליך מטעם שני הארגונים, ניהול ושיתוף ידע, שיתוף טכנולוגיות, עיצוב מחדש או התאמה של התרבות האירגונית ולבסוף ביצוע ניהול של כלל התהליך, ביצוע בקרה והערכה לאורך התהליך וגם בסיומו. (יוסמן, 2008)

בסקר בארה"ב, שערכה חברת KPMG ,(אחד מארבעת משרדי ראיית החשבון המובילים בעולם המתמחה בנושא רכישות ומיזוגים) ב 2014 , נמצא כי בשלושת הרבעים הראשונים של 2014 נסגרו 5,843 עסקאות מיזוג ורכישה בערך כולל של למעלה מטריליון דולר בארה"ב לבדה. עלייה של למעלה מ 33% מהתקופה המקבילה ב 2013. בנוסף, רואיינו בסקר כ 850 מומחי עסקאות מסוג זה, ראשי חברות ומנהלי בנקים המעורבים בעסקאות רכישה, למעלה מ 82% מהנשאלים ציינו כי מתכננים להיות מעורבים בפעולת מיזוג ורכישה אחת לפחות במהלך 2015.

בדו"ח המיזוגים והרכישות שפרסמה פירמת הייעוץ PWC Israel , ב-2014 היו כ-70 אקזיטים והנפקות בשווי כולל של קרוב ל-15 מיליארד דולרים. שווי עסקה ממוצע עמד על כ-212 מיליון דולרים.

לפי נתונים המצטברים, בעשור האחרון נמכרו חברות ישראליות בלמעלה מ-160 מיליארד דולרים, במהלך 2014 בוצעו כ-18 הנפקות של חברות ישראליות בשווי כולל של 9.8 מיליארד דולרים לעומת 1.2 מיליארד דולרים בלבד ב-2013. שווי המיזוגים והרכישות ב-2013 (39 חברות) היה 6.5 מיליארד דולר לעומת כ-5 מיליארד דולר ב-2014 (52 חברות).

במסגרת הטרנד ההולך וגדל של מיזוגים ורכישות קיימים גם מגה מיזוגים ורכישות, תאגידי ענק הרוכשים וממזגים עוד ועוד חברות על מנת ליצור גיוון בשירותים ובמוצרים שהן מוכרות ולייצר שליטה מוחלטת בשוק, כדוגמא אפשר לציין את המיזוג בין Exxon ל Mobile בתחום האנרגיה, בין Chryzler ל Daimler בענף הרכב (שגרם למעשה לאיחוד המותג תחת השם מותג של חברת Chrizler ), קיימות חברות ענק שמיזוגים ורכישות הופכים להיות אסטרטגיה מובילה אצלם כמו לדוגמא חברת Cisco שבצעה כ 60 מיזוגים ורכישות בין 1996 ל 2000, גם בישראל קיימות מספר חברות שהפכו תהליך זה לאסטרטגיה מובילה . המובילות ביניהן הינה חברת "טבע" המבצעת כמעט כל שנה רכישה של חברות לצורך השתלטות על שווקי תרופות ייחודיות ומתפתחות והשגת יתרון שיווקי, וכימיקלים לישראל שבצעה שורה של רכישות מפעלים וחברות בחו"ל בתעשייה הכימית על מנת להקטין עלויות לוגיסטיות ולנצל את מחירי חומרי הגלם הנמוכים שלה לקדם ייצור בעולם. דוגמא נוספת הינה המיזוג של "מכתשים-אגן" בחברת הכימיה הענקית Chemchina שיועד במיוחד לשיפור בטכנולוגיות וידע ייצורי בתחום האגרוכימיה כדי לייצר יתרון תחרותי נוסף בשוק זה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן