סמינריון ביטחון סוציאלי

קורס נפוץ נוסף באוניברסיטה הפתוחה הוא ביטחון סוציאלי. במסגרת הקורס חובה לעשות פרה סמינריון. סטודנט שעבר את הקורס בציונים טובים יוכל לבצע גם סמינריון בביטחון סוציאלי. במידה והפרה סמינריון היה טוב אפשר ואף מומלץ לשדרג אותו לסמינריון, באישור המנחה כמובן. העבודה עצמה צריכה לדון באחד הנושאים הקשורים לביטחון סוציאלי. נושאים כמו – קו העוני, מינימום מחיה, סיעוד מבוגרים וכדומה.

להלן דוגמא לחלק מעבודה סמינריון בביטחון סוציאלי בנושא ביטול חובת גיל פרישה.

טיעונים נגד ביטול חובת גיל פרישה

  • הפרשה ופיטורי מבוגרים ממקום העבודה מאפשרת לצעירים להתקדם במקומות העבודה ולהתפתח. במידה והמבוגרים לא היו פורשים בשלב מסוים במקום העבודה מערך הקידומים היה נעצר (Dychtwald, Erickson & Morison, 2004).
  • באופן תיאורטי, גיל חובת הפרישה הוא חלק חיוני מחוזה מרומז ארוך-טווח שבו השכר גדל במהירות רבה יותר מאשר הפריון והיצרנות במסגרת מעגל חייו של האדם. עובדים צעירים מקבלים, דה פקטו, משכורות נמוכות יותר משראוי לשלם להם, ואילו המשכורת המשולמות לעובדים מבוגרים יותר הן יותר מכפי שראוי לשלם להם. הסדר זה מעלה את עלויות ההשתמטות ושומר על מידה של מוטיבציה מצד העובד לאורך תקופת החוזה. סיום חוזה ההעסקה בגיל מסוים, שנקבע באופן קולקטיבי, הוא צעד הכרחי למניעת מצב שבו העובדים "ירוויחו הרבה יותר מדי" לאורך זמן ממושך. למרות שלא ניתן לצפות במישרין בחוזה הסמוי, ראיות מתוך מחקרים בנושא כלכלת ארה"ב מצביעות על כך שסוג זה של חוזה נשחק לאורך השנים, אך בהחלט מוסיף להתקיים. במקרה של הולנד עובדים מבוגרים יותר מוסיפים ליהנות מהיתרונות ומהתועלות של החוזה הסמוי הזה מבחינת גידול ברמת ההכנסה בהתאם לותק, לקביעות ולהגנה תעסוקתית. האלמנטים הללו, ביחד עם גיל חובת הפרישה, מעוגנים בהסכמי עבודה קולקטיביים ומדיניות בנושא משאבי אנוש שהארגון קבע לעצמו (Oude Mulders et al., 2014). באופן זה למעשה מעסיק אשר מעסיק עובד מבוגר וחשב שהוא יכול לסיים את העסקת העובד בגיל פרישה ימצא עצמו חסר אונים ללא יכולת לסיים את העסקת העובד.
  • כאשר קיימים איגודים מקצועיים חזקים וחוזים קיבוציים, לא ניתן להפחית את שכרם של העובדים, ובעוד תפוקתם הולכת ויורדת לקראת סיום עבודתם, לא ניתן להתאים את השכר בהתאם. כך, יכול להווצר מצב בו עובד כשיר לעבודה ועונה לדרישות התפקיד ולכן לא ניתן לסיים העסקתו, ומנגד מקבל שכר גבוה מתפוקתו השולית בשל הוותק הרב שנצבר. (בן-ישראל, 1998)
  • במידה ולא תהיה אפשרות לסיים העסקת עובדים מבוגרים בצורה מוסדרת אז זה ישפיע גם על קליטת עובדים מבוגרים, שכן המעסיק יעדיף עובדים צעירים יותר עם שנות קריירה רבות יותר לפניהם(בן-ישראל, 1998).
  • במידה ויבוטל גיל הפרישה הכפוי, סביר להניח שבממוצע ימצאו את עצמם יותר עובדים מחוץ לשוק העבודה בגיל צעיר יותר משום שתהיה לגיטימציה לסיים העסקתם של עובדים בכל גיל, לעומת המצב היום שגם אם עובד אינו יעיל ותורם לארגון אז נותנים לו להגיע לגיל פרישה בכבוד בחלק גדול מהמקרים (Flynn, 2010).
  • חוק חובת גיל פרישה מגדיל את העסקתם של עובדים בשכר הגבוה מתפוקתם השולית. שכר זה צפוי לפחות במידה ויבוטל החוק – ע"פ Oude Mulders et al. (2014) ולכן ביטחונם הסוציאלי של עובדים אלו יפגע באמצעות מנגנונים של הפחת ההפרשות לפנסיה והעדר סביבה תעסוקתית.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן