ממצאים – קיימת השפעה פוליטית על מערכת החינוך בשאלות היסוד של השסעים בחברה הישראלית

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"

פרק חמישי: ממצאים

קיימת השפעה פוליטית על מערכת החינוך בשאלות היסוד של השסעים בחברה הישראלית

בתחילת עבודה זו הצגנו את שאלת המחקר שעבודה זו תתמקד בה כלהלן: האם קיימת השפעה פוליטית על מערכת החינוך בחברה משוסעת? אם כן, מה אופייה ומשקלה? העלינו השערת מחקר כי קיימת השפעה פוליטית גלויה וסמויה על מערכת החינוך, בשאלות היסוד של השסעים העיקריים בחברה הישראלית.

הממצאים במחקר זה מצביעים על כך שאכן קיימת השפעה פוליטית על מערכת החינוך בשאלות היסוד של השסעים בחברה הישראלית. למען ההבהרה, שר אינו לרוב איש מקצוע בתחום עליו מופקד משרדו: שר הבריאות ליצמן, אינו רופא. שרת המשפטים שקד, אינה משפטנית. גם שר החינוך בנט, אינו מורה או מחנך. שר התשתיות שטייניץ, הוא פילוסוף. וכן הלאה. סביר ואפילו טבעי ששר יבקש להביא וליישם את השקפת עולמו בתחום עליו מופקד משרדו. במידה מסוימת זו חובתו כלפי בוחריו להם אמור היה להציג את המצע הפוליטי שלו.

מבנה מערכת החינוך עצמו, המבחין בין חינוך ממלכתי לחינוך מוכר שאינו רשמי (בעיקר החינוך החרדי) הוא תוצאה של הבנות פוליטיות ומדיניות ההסדרה עם החרדים לגבי מה שידוע כ"סטטוס קוו". גם הותרת החינוך הדתי הציוני כזרם ממלכתי נפרד, הייתה תוצאה של מערכת שיקולים פוליטיים רחבים של בן גוריון. הכללת החינוך הערבי תחת מטריה פדגוגית עברית – יהודית, הקובעת את תכני הלימוד במערכת זו, ואיוש המורים הייתה החלטה פוליטית של מערכת השלטון בתחילת קום המדינה, אשר בחלקה ממשיך עד עצם היום הזה.

תקצוב משרד החינוך ברמה הלאומית הוא פועל יוצא של תפיסות פוליטיות, חברתיות וכלכליות של קומץ מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר. דרגים מקצועיים במשרד החינוך המליצו כמעט באורח קבע על מדיניות של צמצום פערים ממנה משתמעת מסקנה תקציבית לגבי סדרי עדיפויות לאוכלוסיות חלשות. יחד עם זאת, ולאורך תקופות ארוכות, ההקצאה התקציבית הייתה בכיוון מנוגד. האוכלוסייה החזקה זכתה בתקציבים גבוהים מאשר האוכלוסייה החלשה. בכך גדל הפער ביניהם, בניגוד להכרזת המשרד הרשמית.

בדיקת שלוש רפורמות שתוכננו בעשור האחרון: דוברת, אופק חדש ועוז לתמורה, לא הראתה קשר ישיר בין מסקנותיהם לבין מעורבות פוליטית של השרים המופקדים. יחד עם זאת, נמצאה הלימה לא מבוטלת בין המסקנות וההמלצות בדו"חות הרפורמות הללו לבין המדיניות הכלכלית- חברתית של הממשלה, או השקפותיהם החברתיות פוליטיות של שרי החינוך. הדבר בלט בדו"ח דוברת שיותר מאשר רמז להפרטה דה פקטו של מערכת בתי הספר בו מעורב השסע המעמדי בין עשירים לעניים. גם במדיניות הסוציאל דמוקרטית המשתמעת מ"אופק חדש" בעת כהונתה של שרת החינוך יולי תמיר, קיימת הלימה עם השקפתה הפוליטית בשאלת השסע המעמדי.

מעורבות שרי החינוך, בין אם במישרין, או בעקיפין בשאלות  המרכיבות את השסעים בחברה הישראלית, כללה שרים מכל קצות הקשת הפוליטית. מחקר זה התעלם מסגנונו של כל שר, והתמקד במסריו, המלצותיו ודרכי פעולתו.

 

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן