מטלה לדוגמא במנהל עסקים – מבוא למיסים

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם.

העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה , בנושא "מבוא למיסים"

 

עבודת הגשה – מבוא למיסים

סמסטר א' –תשע"ח

 

חלק א

דוח ההתאמה של חברת "עייני פתרונות ראיה מתקדמים בע"מ"

הרווח החשבונאי לפני מס :

20,500

הוסף :

הפרש בין פחת חשבונאי לפחת המוכר לצרכי מס (סעיפים 1+2+13)

200

תיאום הוצאות נסיעה לחו"ל  (סעיף 3)

18

תיאום מתנה ללקוח בחו"ל (סעיף 4)

10.146

הוצאות ריבית והצמדה למס הכנסה (סעיף 5)

200

גידול בהפרשה לפיצויי פיטורים (סעיף 10)

850

גידול בהפרשה לחובות מסופקים (סעיף 11)

25

סה"כ להוספה :

1303.146

 

הפחת :

דיבידנד מחברה בבריטניה (סעיף 7)

100

דיבידנד מחברה ישראלית (סעיף 7)

150

הכנסות ריבית שהתקבלו ממס הכנסה (סעיף 8)

120

ריבית 3 י (סעיף 9)

25.6

עלות הקמת מקלט (סעיף 13)

5000

סה"כ להפחתה

5395.6

רווח מתואם לצרכי מס

16407.546

 

רווחים החייבים בשיעורי מס אחרים

דיבידנד מחברה בריטית

100

דיבידנד פטור ממס

150

 

 

1.

בגין המכונה שהושבתה ולא יצרה עדשות בשנת 2017, דרשה החברה פחת חשבונאי בגובה 50 אלפי ₪ ( שווי המכונה 400 אלפי ₪ והחברה מכירה באורך חיים של 8 שנים).

לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה- אין לדרוש פחת על נכס שאינו משמש ביצור הכנסה, לכן יש להוסיף לרווח את 50 אלפי השקלים שהופחתו.

2.

המכונה שנרכשה ב2011 מופחתת על ידי החברה על פני 8 שנים – כלומר מאמצע 2011 עד אמצע 2018

ובשנת 2017 נדרש בגינה פחת בגובה 50 אלפי שקלים.

לפי מס הכנסה ניתן להפחית את עלות המכונה על פני 5 שנים בלבד, כלומר בשנים 2011-2016 כבר נדרש כל הפחת המגיע בגינה, ובשנת 2017 כבר אין פחת למכונה מבחינת מס הכנסה.

לכן יש לתאם את ההכנסה בתוספת של 50 אלפי שקלים.

3.

נסיעה לחו"ל

ההוצאות המוכרות הן

1.עלות כרטיס הטיסה כולו – 6500.

בהנחה שזה כרטיס של מחלקת תיירים או עסקים ולא מחלקה ראשונה, אחרת צריך לתאם את ההפרש בין 6500 לכרטיס של מחלקה ראשונה לאותו יעד.

  1. מוכרות הוצאות לינה, כיוון שמדובר בנסיעה שיש בה פחות מ7 לילות , הסכום המקסימלי המותר ליום הוא : 272 דולר ללילה.

הוצאות שהיה 76 דולר ללילה.

סביר שעלויות הלינה והשהיה של סמנכ"ל השיווק ואשתו לא עברו את המקסימום הנ"ל

לפי שער חליפין ממוצע של הדולר ב2017 שהוא 3.5998

העלות המותרת עבור השהיה והלינה היא : (272+76)*6*3.5998=> 1253*6=>

מותרות כל ההוצאות בגין נסיעות, פעילות עסקית וכדומה.

לכן נניח שיש לתאם רק את כרטיס הטיסה של אשתו ואת עלות הסופשבוע, סה"כ יש לתאם 18 אלפי שקלים.

4.

עלות הספא והמסעדה ללקוח ורעייתו,

עלות המתנה המוכרת ללקוח בחו"ל – עד 15 דולר לאדם לשנה.

לכן יש לתאם סך של : 10200-(15*3.5998)=>10146

אם הלקוח מחו"ל היה מגיע ארצה- כל עלות המסעדה הייתה מוכרת.

5.

ביקורת שומות לשנים 2015-2013 :

200 אלפי ₪ ששולמו כריבית והצמדה למס הכנסה אינם הוצאה מוכרת,יש להוסיף להכנסה 200 אלפי ₪.

שכר טרחה לרואי החשבון המייצגים בסך 300 אלפי שקלים –

כיוון שנכתב כי החברה רשמה הפרשה בספריה, סביר שרשמה לחובת הוצאות לזכות הפרשה , והכירה בהוצאה כולה בשנת 2017 למרות שתשלום החוב בפועל נעשה בשנים 2018- 2019.

אצל רואי החשבון חובה להכיר בהכנסה על פי בסיס מזומן אולם החברה שרושמת על בסיס מצטבר רשאית להכיר בהוצאה כבר בשנה שבה נוצרה ההוצאה – אין צורך בתיאום.

6.

הכנסות שכר דירה מוכרות לצרכי מס לפי מועד התשלום בפועל

לגבי ההוצאות אין החלטה כזו, לכן הרישום החשבונאי תקף גם לגבי מס הכנסה ואין צורך לתאם את ההכנסה החייבת בגין הוצאות שכר דירה ששולמו מראש.

אם החברה רשמה את מלוא הסכום כהוצאה- 240 אלפי ₪, גם זה אפשרי.

7.

דיבידנד של 150 אלפי ₪ מחברה ישראלית- אין חיוב במס על הדיבידנד.

לכן יש להפחית מההכנסה החייבת 150 אלפי שקלים.

דיבידנד של 100 אלפי ש"ח מחברה בריטית-לפי החוק ניתן לנכות מהמס בגין הדיבידנד את המס ששילמה החברה המחלקת בבריטניה על הרווחים וכן את המס ששולם על הדיבידנד בבריטניה. סביר שלאחר  ההתאמות האלו, לא יהיה צורך בתשלום מס נוסף.

8.

הכנסות ריבית ממס הכנסה בגובה 120 אלפי ₪ אינן חייבות במס ויופחתו מההכנסה החייבת.

9.

על ההלוואה מבעל השליטה בסך 1000 אלפי ש"ח יש לחשב ריבית רעיונית לפי סעיף 3 י , הסכום יתווסף להוצאות וירשם לזכות בעל המניות / קרן ההלוואה.

סעיף 3 י – ריבית רעיונית החלה על נותן ההלוואה שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3י  לפקודת מס הכנסה לשנת 2017% –  (  2.56 ללא שינוי משנת 2016).

בהתאם לסעיף 3י, יש לראות באדם, שנתן הלוואה בתנאים מועדפים, ביחס לתנאי השוק הרגילים, כמי שקיבל הכנסה מריבית רעיונית, ועל כן יש לחייבו במס.

1000*2.56=25.6

יש להפחית מההכנסה החייבת – הוצאות ריבית בגובה 25.6 אלפי ₪.

10 הפרשה לפיצויי פיטורים בגובה 850 אלפי ₪

כיוון שההוצאה טרם הוצאה בפועל וגם לא ברור אם המדיניות תיושם, יש להוסיף להכנסה החייבת את תיאם ההוצאה הנ"ל בגובה 850 אלפי ₪.

11

לפי הנתונים ההפרשה לחובות מסופקים גדלה השנה ב25 אלפי שח ( לפי 5 אחוז של 500 אלף).

ההוצאה אינה מוכרת לצרכי מס, יש להוסיף להכנסה החייבת סכום של 25 אלפי ₪.

12.

הפיצוי בגין השריפה לכשיתבצע ימוסה כהכנסה פירותית כמימוש המלאי.

כרגע לא נכתב שהחברה רשמה הפרשה לתקבול מהביטוח- לכן אין צורך בתיקון לרווח החשבונאי.

 

13.

סעיף 17 -7 לפקודה עוסק בהתרת הוצאות " בנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מן האויר".

למרות שאין קשר בין ההוצאה לבין יצור ההכנסה, ניתן לנכות את כל הסכום מייד עם סיום הבניה. מטרת המחוקק היא לעודד בניית אמצעי מיגון.

החברה בחרה להפחית על העלות על פני 25 שנה, כלומר להפחית 4 אחוז לשנה. הבניה הסתיימה בתאריך 30 ביוני כלומר בשנת 2017 החברה ניכתה כפחת 2 אחוז מ5000 אלפי שח שהם- 100אלפי ₪, בפועל ניתן להפחית מההכנסה החייבת את כל הסכום. כלומר יש להפחית עוד 4900 אלפי ₪.

 

 

 

חלק ב

חברת הטכנולוגים בע"מ

על פי תנאי ההלוואה שנמסרו בשאלה, בשנת 2017 שולמו 318 אלפי ש"ח כריבית והיתרה של ההלוואה לסוף שנה עמדה על 10,937 אלפי ₪.

בשנת 2018 כבר לא נדרשים לשלם דבר ויש למעשה הכנסה בגובה 10,937 אלפי ₪.

סביר שזוהי הכנסה פירותית, כי ההלוואה נוצרה במהלך העסקים הרגילים של החברה והכסף שימש לרכישת מלאי. כמו כן זוהי הכנסה שתמוסה בישראל, מקום בו מופקות וצומחות הכנסות החברה.

לכן הרווח מביטול ההלוואה יחויב בהתאם לשיעור מס החברות באותה שנה בישראל.

אם יוחלט לבסוף שמדובר ברווח הון -בדרך כלל רווח הון ממוסה ב25 אחוז, חוץ מסוגים מסוימים של רווח הון המצוינים בסעיף91 לפקודה. במקרה שלפנינו נראה שמדובר ב25אחוז. ואילו בארצות הברית רווח הון ממוסה בהתאם לחוק האמריקאי בשיעור של 15 אחוז או 20 אחוז או 0 אחוז. על פי שיעור המס העליון שהגעת אליו בהכנסות האחרות.

לגבי מועד ההכרה בהכנסות/ הוצאות:

  1. יתכן שהחברה חישבה את כל הוצאות הריבית הצפויות בקשר להלוואה וכבר הכירה בהן בשנים 2015- 2016 בהן נמכר המלאי. הכרה זו אפשרית לצרכי חישוב הרווח החשבונאי אבל לא לצרכי מס ובמקרה כזה בדוח החשבונאי תהיה הקטנה של הוצאות ריבית לפי הסכום בו הוגדלו בשנים 2015-2016, כנגד יתרת ההלוואה המשוערכת.
  2. הפקודה לא מתייחסת למועד ההכרה בהכנסה מלבד הכנסות שכר דירה והכנסות מהפרשי שער- אם יש הכנסות הנובעות משינוי בשער הדולר – יש להכיר בהן בשנה בה נצברו, במקרה שלפנינו ההלוואה היא שקלית ואינה צמודה לדולר לכן אין הכנסות/ הוצאות מהפרשי שער.

 

אין לבדוק תחולה של סעיף 385 (דרישות תיעוד למכשירי חוב בין צדדים קשורים) , כי החברה הלווה אינה ישות אמריקאית וכן מועד קבלת ההלוואה קודם למועד שנקבע בחוק לעניין תחולת סעיף 385 וגם הסכום קטן מהנקבע בחוק.

 

 

לגבי הבנק המלווה, לפי אמנת ארה"ב ישראל, מקום צמיחת ההכנסה ( הריבית) היא מקום מושב המשלם, כלומר ישראל.

כמו כן באופן גורף פקודת מה"כ מחייבת לנכות במקור 25 אחוז מתשלומי הריבית המועברים לבנקים הזרים.

אבל אם מדובר בגוף שעיסוקו הוא מתן הלוואות במקרים רבים לא יחול מס בישראל על הכנסות הריבית האלו ומה"כ יתן פטור ספציפי על חובת הניכוי במקור, (יש לרשות המיסים יש סמכות לפטור ממס על ריבית לגוף זר אם ההלוואה ניתנה לצורך מימון מפעלים)

 

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום -למי זה כדאי?

אז נכון שזה לא כל כך מסובך? אך עדיין דורש זמן ולכן אנחנו כאן, שמחים להציע לכם את שירותי הכתיבה שלנו. ולחסוך לכם את הטרחה והמאמץ בכתיבת עבודה טובה ויפה.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן