מבנה עבודה אקדמית

עבודה אקדמית זוהי משימה מאתגרת שכל סטודנט או תלמיד אמור לעמוד בפניו בשלב זה או אחר של לימודים אקדמיים. אז אמנם לפעמים זה נראה גדול ומאיים אך חשוב לדעת שעם היצמדות לכללים פשוטים ניתן לצלוח את המשימה ולבצע אותה על הצד הטוב ביותר. ניתן כמה כללים בסיסיים של מבנה עבודה אקדמית.

מבנה עבודה אקדמית – עמוד השער

עמוד השער שהוא בעצם חלון הראוה של העבודה חייב לתת לקורא מידע בסיסי לגבי העבודה. בעמוד השער יהיה כתוב כותרת העבודה, פרטים מלאים של כותב העבודה, שם, מס' זהות כתובת מלאה ומס' טלפון.

תוכן העניינים

התוכן אמור להיות מחולק לפי הפרקים השונים וכן תתי הפרקים והסעיפים השונים.

מבוא

במבוא יש להציג באופן כללי את העבודה את הנושא והסיבה מדוע בחרו בנושא הזה שאלת המחקר ושיטת ההוכחה בה בחרו בעבודה זו.

גוף העבודה

גוף העבודה אמור להיות מחולק לפרקים לתתי פרקים ולסעיפים כאשר כל זה כתוב ומאורגן בהיגיון ושיטת הסימון צריכה להיות עקבית. זה יקל אחר כך לערוך את תוכן העניינים באופן אוטומטי.

סיכום

בדברי הסיכום אין לכתוב על נושאים שלא דנו עליהם בעבודה אלא סיכום הדברים שהושגו בעבודה מסקנות או המלצות שעולות מתוך הדברים.

רשימה ביבליוגרפית

הרשימה הזו צריכה להיכתב על פי כללים ברורים רשימה מלאה ערוכה בעקביות כל הזמן באותו סדר ועל פי אותה שיטה.

מראי מקומות בעבודה

כאשר מביאים ציטטות במהלך העבודה יש לציין את שם המקור. כאשר הציטוט הוא מילה במילה מתוך המקור יציינו זאת בתוך סוגריים. הציטוט יכלול שם משפחה שנת פרסום ומס' העמוד. כאשר הציטוט אינו מדויק אלא הוא נכתב במילים של הכותב בהסתמך על מקור כלשהו יש לכתוב את מראה המקום בסוגריים, שם משפחה ושנת פרסום.

ציטטות – כאשר מדובר בציטטות קצרות מספיק לשים להם מירכאות כפולות בתחילה ובסוף ולציין מקור. כאשר הציטוט ארוך יותר הוא ייכתב בקטע נפרד עם רווחים לפני ואחרי.

נסכם ונאמר שעם היצמדות לכללים תגיעו למראה מקצועי ונכון של מבנה עבודה אקדמית.

פנו אלינו למידע נוסף אודות שירותינו.

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן