סקירת ספרות – השסעים בחברה הישראלית

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"   פרק ראשון: השסעים בחברה הישראלית – סקירת ספרות מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכאורה קיים מתח בין […]

סמינריון בתשלום – רצח רבין בשנת 1995 החריף במידה רבה את השסעים בחברה הישראלית

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"   מבוא משקלו של שסע בחברה אינו קבוע, אלא משתנה לאור נסיבות האירועים והאופן בו הוא נצבר בחברה. לעניין […]

רפרט מאמר זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל מצב של פריפריה כפולה

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. כאן מדובר ברפרט על המאמר מאג'ד אלחאג': זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל מצב של פריפריה כפולה בתוך: גביזון, ר', (2000) עורכת, השסע היהודי ערבי: מקראה מטרת המאמר להציג ניתוח סוציולוגי של הזהות הקולקטיבית של […]

סמינריון בתשלום – השסע הדתי בין דתיים לחילונים.

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות אקדמיות בתשלום, החלטנו לפרסם עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא עבודה סמינריונית בחינוך, בנושא "השפעות פוליטיות על מערכת החינוך בחברה שסועה"   מבוא             עוד לפני קום המדינה, נוצרה מדינות הסדרה ראשונית בין הנציגות החרדית הלא-ציונית לבין ההנהגה הציונית לגבי […]

תצפית לדוגמא במחקר איכותני – חדר מורים

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. כאן מדובר בתצפית לדוגמא כחלק מעבודה איכותנית      במסגרת הקורס: שיטות מחקר איכותני   תצפית בחדר מורים את התצפית שלי אני מבצעת בחדר המורים בבית ספר יסודי במרכז הארץ. חדר המורים הוא החדר […]

מבוא ליזמות עסקית – אפליקציה "לימודי דרך" – עבודה לדוגמא

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה לדוגמא בקורס "מבוא ליזמות עסקית" תוכן העניינים פרק 1: תמצית מנהלים פרק 2: תיאור העסק פרק 3: המוצר פרק 4: השוק פרק 5: מודל עסקי ואסטרטגיה עסקית פרק 6: תוכנית […]

קמפיינים פוליטיים – יעקב פרי – עבודה לדוגמא

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה לדוגמא בקורס "קמפיינים פוליטיים"   פרק רביעי: ניתוח מכלול הפרסומים של חבר הכנסת יעקב פרי מניתוח פעילותו של חבר הכנסת יעקב פרי ברשתות החברתיות, אנו רואים כי עיקר פעילותו מתרחשת […]

עבודה לדוגמא – מטלה מתוקשבת "מעריסה לעריסה"

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה שמלמדת איך לכתוב מטלה מתוקשבץ הוראות הפעלה לספינת החלל כדור הארץ – המלצות לחיים טובים ומקיימים במקום היחיד שיש לנו / יאיר אנגל שאלה 1 כלכלה מעגלית מבוססת […]

מבחן בית תולדות עם ישראל

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מבחן בית בורס "תולדות עם ישראל"   השלבים בהתפתחות מאפייני עבודות הכפייה של היהודים בגרמניה הנאצית / ישראל גוטמן "בתי החרושת האריכו את חייהם של עשרות אלפים, אך היהודים השתתפו במשחק […]

תוצאות דיון ומסקנות – עבודה אקדמית על הבחנה בין תדרים: האם מוזיקאים טובים מלא מוזיקאים?

אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אז במקום שנספר לכם כמה אנחנו טובים בלכתוב עבודות, החלטנו לפרסם עוד עבודה לדוגמא, בחינם. העבודה הזו היא מטלה אקדמית פשוטה שמלמדת איך לכתוב פרק דיון , בנושא "הבחנה בין תדרים: האם מוזיקאים טובים מלא מוזיקאים?" תוצאות ביצועי מוזיקאים לעומת לא מוזיקאים בהשוואה בין ביצועי המוזיקאים בשתי הקבוצות ללא […]